Changsha Huir Biological-tech Co.,ltd » 联系我们
联系我们
公司名称: Changsha Huir Biological-tech Co.,ltd
公司地址:
公司电话:
公司传真:
电子邮件:
公司网址: http://www.phyhuir.com
http://sweetyhuir.cn.trustexporter.com/
联 系 人: Jing Hu (先生)
即时通讯:  
在线状态: 当前离线
公司地图
下图中的红点是Changsha Huir Biological-tech Co.,ltd在的具体位置,您可以用鼠标放大缩小
在线留言
最新产品
信息搜索
 
Changsha Huir Biological-tech Co.,ltd
  • 地址:
  • 电话:8673185785238
  • 邮件:sweetyhuir@hotmail.com
  • 传真:8673184152788
  • 联系人:Jing Hu
相关公司